Top termékek

Kategóriák
Márka
Termék
Tulajdonság
 • ALFAPARF
 • ALVEOLA
 • BES
 • CATHERINE ARLEY
 • CHROM WELL
 • COMAIR
 • CRAZY COLOR
 • DR KELEN
 • EF-ES
 • EGYÉB MÁRKÁK
 • EPILAND
 • ERMILA
 • EUROSTIL
 • FANOLA
 • GA.MA
 • HARANGVÖLGYI
 • ILash
 • INDOLA
 • JAGUAR
 • KALLOS
 • LAVYLITES
 • LISAP
 • LONDA
 • LOREAL
 • MALU WILZ
 • MATADOR
 • MATRIX
 • MOSER
 • MOYRA
 • OLIVIA GARDEN
 • OSTER
 • REFECTOCIL
 • REMINGTON
 • Sara Beauty Spa
 • SCHWARZKOPF
 • SIBEL
 • SOLINGEN
 • STELLA
 • SUBRINA
 • SUPREMACOLOR
 • TAMA COSMETICS
 • VARGA CSEPPEK
 • VITACOLOR
 • WAHL
 • WELLA
 • YAMUNA
 • Hírlevél

  E-mail:
  Eu Pályázat

  Adatkezelési tájékoztató

  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  Az ARCON-X KFT. (székhely: 5000 Szolnok, Magyar u. 7., cégjegyzékszám: Cg.16-09-003419, adószám: 11341765-2-16;), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri  el  jelen  adatvédelmi  tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy az  általa  üzemeltett  oldallal  összefüggő  minden  adatkezelési  tevékenysége megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban  meghatározottelvárásoknak.

  1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

  Az ARCON-X KFT.  Hullámfodrászcikk webáruház kereskedelmi név alatt, a www.hullamfodraszcikk.hucímen online portált („Webáruház”) tart fenn szakmai (fodrász-kozmetikus-masszőr-kéz-és lábápoló-műkörmös), viszonteladói és lakossági  vásárlói részére azzal a céllal, hogy
  -a Webáruházat látogatók („Felhasználók”) a webáruház áruit regisztrációt követően megrendelhessék, az ehhez szükséges adataikat megadhassák.
  -a Webáruházban kínált áruk kedvezményeiről, akciókról, valamint a Webáruház új funkcióiról és egyéb releváns információkról a Webáruház látogatói részére - amennyiben ehhez a Regisztráció során vagy a webáruház Hírlevél Feliratkozás menüpontja alatt külön hozzájárulásukat adták és ezzel az e célra létrehozott adatbázisba („Hírlevéladatbázis”) regisztráltak – az ARCON-X KFT.  reklámot tartalmazó hírlevelet kézbesítsen elektronikus formában(„Hírlevél”).

  Az ARCON-X KFT. továbbá azon ügyfelei részére   akik  az  e  célra  létrehozott adatbázisba regisztráltak elektronikus, telefonos és postai úton reklámot kézbesít közvetlen üzletszerzés céljából és az ehhez szükséges adatokat kezel.   

  A GDPR 8. cikk (1) bekezdésének értelmében a 16. életévét be nem töltött, illetve korlátozottan  cselekvőképes  Felhasználó regisztrációjához és feliratkozásának elfogadásához a törvényes képviselőjének, illetve gondnokának beleegyezése, illetve hozzájárulása szükséges. Ennek hiányában a kiskorú, illetve korlátozottan  cselekvőképes  Felhasználó regisztrációját az adatkezelőnek nem áll módjában elfogadni, az így leadott regisztráció törlésre kerül. Az adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizze, hogy a hozzájárulástagyermekfelettiszülőifelügyeletijoggyakorlójaadtameg,illetveengedélyezte.

  Az Adatbázisokban nyilvántartott adatokat az ARCON-X KFT. kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, és azokat harmadik személy számára nem továbbítja, illetve nem teszi hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező vagy azt jelen adatkezelési tájékoztató nevesíti.

  A Felhasználók a Webáruház használatával, illetve az azon  történő  regisztrációval  kifejezetten  elfogadják  a  jelen  adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és önkéntesen hozzájárulásukat adják személyes adataik jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez ésfeldolgozásához.

  2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

  A Webáruház útján elérhető Adatbázisokba megadott adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó tájékozott és önkéntes hozzájárulása.

  Ha a személyes adatfelvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően iskezelheti.

  3. AZ ARCON-X KFT. ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁSOK ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

  Az ARCON-X KFT. kijelenti, miszerint adatkezelése GDPR 9.  cikke  szerinti  a  személyes  adatok  körére  (különleges kategóriájára) nem terjed ki, ilyen személyes adatok kezelésére nem kerülsor.

  3.1.    Felhasználói adatbázis

  A Webáruház útján elérhető Felhasználói adatbázisba csak külön regisztrációt követően lehet jelentkezni, a sikeres regisztrációt követően az ARCON-X KFT. a Felhasználók alábbi adatait kezeli.

  A Felhasználóra vonatkozóan kötelezően megadandó adatok:

  ·               név,

  ·               e-mailcím.

  ·               telefonszám,

  ·               szállításicím,

  ·               számlázásicím.

  ·               szépségiparivégzettség

  ·               végzettséget igazoló bizonyítványszáma

  ·               végzettséget igazoló bizonyítvány kiadásidátuma

  ·               adószám

  Egyéb, a Webáruház használatával kapcsolatos, automatikusan kezelt adatok:

  · a Webáruházon történő regisztráció és bejelentkezések dátuma, illetve időpontja,

  · a megrendelés dátuma, illetve időpontja.

  Ezen adatok kezelése a Felhasználók önkéntes hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően. A Felhasználó adatszolgáltatása a Webáruházon történő regisztrációhoz vagy megrendelés tételéhez feltétlenül szükséges, így az adatszolgáltatás szerződéskötés előfeltételét képezi.

  3.2.    Hírlevéladatbázis

  A Webáruház útján elérhető Hírlevél adatbázisba a felhasználói regisztráció során megadott külön hozzájárulás útján, valamint bármely egyéb, hírlevél feliratkozásra irányuló űrlapokon keresztül lehet jelentkezni, a sikeres jelentkezést követően az    ARCON-X KFT. a Feliratkozók alábbi adatait kezeli.

  A Feliratkozóra vonatkozóan kötelezően megadandó adatok:

  · név,

  · e-mailcím.

  Ezen adatok kezelése a Feliratkozók önkéntes hozzájárulásán alapul a Grt. 6.§ (1) bekezdésének és az GDPR 6. cikk (1)  bek. a) pontjának megfelelően. A Feliratkozó adatszolgáltatása a Webáruházon  történő  regisztrációhoz  vagy  megrendelés tételéhez, így szerződéskötésnek nem képezielőfeltételét.

  3.3.    Offline marketingadatbázis

  Az ARCON-X KFT. által kiépített és fenntartott Offline marketing adatbázisba az Felhasználó az ARCON-X KFT. offline és  online marketing tevékenységei során regisztrálhat. Regisztrációs lehetőséget biztosítunk különösen üzletünkben, különféle rendezvényeken, illetve telefonos érdeklődők számára egyaránt. Az ARCON-X KFT. egyes marketing kampányait szerződött partnerek útján valósítja meg, akik az Felhasználók megfelelő hozzájárulásainak beszerzését követően ugyancsak adatokat továbbítanak az Offline marketing adatbázisunkba. Ezeken túl Társaságunk a Hírlevél adatbázis tartalmát egyaránt felhasználhatja Offline marketing adatbázisának bővítésére, illetve az Offline marketing adatbázistartalmát

  – amennyiben ehhez a Felhasználó megfelelő hozzájárulásával rendelkezik - felhasználhatja a Hírlevél adatbázisának bővítésére

  Az Offline marketing adatbázisban az Felhasználó alábbi adatait kezeljük:

  ·  név,

  ·  e-mailcím,

  ·  postacím.

  ·  telefonszám

  Az adatkezelés céljához kapcsolódóan kezelt további személyes adatok:

  ·  közvetlen üzletszerzési célú megkeresések száma, típusa ésidőpontjai;

  ·  az Felhasználó regisztrációjának módja és időpontja, hozzájárulásánakmegléte.

  Ezen adatok kezelése általában a Felhasználók előzetes és önkéntes hozzájárulásán alapul a Grt.6.§(1) bekezdésének és a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően. Címzett reklámküldemények küldése vonatkozásában (Grt. 6.§ (4) bek.) a Felhsználók adatainak kezelésének jogalapja az előbbieken túl egyes esetekben a Katv. 3.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek fennállása. Az Felhasználó regisztrációja sem a Webáruházon, sem egyéb úton nem képezi árurendelés, így szerződéskötéselőfeltételét.

  3.4.    Az adatkezelésidőpontja

  Az ARCON-X KFT. a Felhasználó regisztrációja során, illetve azt követően a Webáruházra feltöltött adatokat az adatkezelés céljának fennállásának időtartama alatt kezeli, azzal, hogy a Felhasználó regisztrációját, valamint az azzal összefüggésben megadott adatait és a feltöltött dokumentumokat az ARCON-X KFT. automatikusan törli, ha az Felhasználó azt a jelen adatvédelmi tájékoztatónak a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, illetve a jogorvoslati lehetőségeiről szóló részben foglaltaknak megfelelően kérelmezi.

  Az ARCON-X KFT. az Offline marketing adatbázisba rögzített adatokat  az  adatkezelés  céljának  fennálltáig,  így  mindaddig  kezeli, amíg kereskedelmi tevékenységét folytatja  és  a  közvetlen  üzletszerzés  célja  fennáll.  Társaságunk  az adatkezelést megszünteti, amennyiben az Felhasználó adatai kezelése ellen tiltakozik, azok törlését kéri, vagy  a  részére  történő közvetlen üzletszerzést célzó  küldemények  kézbesítését  megtiltja  vagy  ahhoz  adott  hozzájárulását  visszavonja.

  A Felhasználók által meg nem erősített vagy a kitöltés során megszakított regisztrációs kérelmekkel összefüggésben rögzített adatok legkésőbb tizenöt (15) nap elteltével kerülnek törlésre.

   Az ARCON-X KFT. által kiállított számlák és az ahhoz kapcsolódó számlázási adatok kezelése és megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc (8) évig kötelező.

  A meghiúsult ügyletekkel kapcsolatos adatokat az ARCON-X KFT. három (3) hónap elteltével törli. A sikeres ügyletekkel kapcsolatos adatokat - a létrejött szerződés bizonyítása céljából – az ARCON-X KFT. nyolc (8) évig kezeli.

  4. AZ ARCON-X KFT. MINT ADATKEZELŐ ADATAI, AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

  Név:                                                 ARCON-X KFT.  

  Képviselő:                                        Tóth László ügyvezető

  Cím:                                                 5000 Szolnok, Magyar u. 7.

  E-mail:                                             arconx@t-online.hu

  Cégjegyzékszám:                           16-09-003419

  Adószám:                                        11341765-2-16

  A Webáruházzal kapcsolatosan a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában az ARCON-X KFT. azon képviselői és munkavállalói jogosultak adatkezelésre, melyeknek munka- vagy feladatkörét az adatkezelés bármely céljának megvalósulása érinti.

  5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZADATFELDOLGOZÓK

  A Webáruház kiszolgáló szerverei az ARCON-X KFT. székhelyén (5000 Szolnok, Magyar u. 7.) került elhelyezésre.

  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban is történik. Az adatbázisok technikai hátterét az ARCON-X KFT. a következő szolgáltatókkal, mint adatfeldolgozókkal együttműködve biztosítja:

  -a Google Inc. (adatkezelési tájékoztató:https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/), mint a Google Analyitics termékelemző rendszer szolgáltatója;valamint

  -a Facebook Inc. (adatkezelési tájékoztató:https://www.Facebook.com/privacy/explanation#), mint a Facebook Custom Audiences reklám platformszolgáltatója.

  Az adatkezelések céljának megvalósítása érdekében a Webáruházban leadott rendelések teljesítéséhez, valamint a Közvetlen üzletszerzést megvalósító küldemények kézbesítéséhez az ARCON-X KFT. futár- és postai szolgáltató partnerekkel, mint adatfeldolgozókkal dolgozik együtt. E körben az ARCON-X KFT. a következő társaságok részére továbbít személyes adatokat:

  -DPD  Kft.    
     (adatkezelési tájékoztató:http://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2 )

  -Magyar Posta   ( adatkezelési tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato )

  A Webáruházban leadott rendelések teljesítése érdekében az ARCON-X KFT. a Felhasználó részére csak utánvétes, ill. előre utalásos fizetési módot alkalmaz.  

  Az adatfeldolgozók szavatolják, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások megtartásával történik, továbbá hogy az adatkezelő az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesz, az általa végzett adatkezelési, illetve az általa végeztetett adatfeldolgozási tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi követelményénekmegfelel.

  6. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési  intézkedéseket  hajt  végre  annak  biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ennek keretében különösen figyelemmel kell lenni a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezen intézkedések különösen azt kell biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

  7. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

  Az adatkezelő a GDPR 37. cikk (1) bekezdése értelmében adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki, amennyiben az adatkezelő fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; vagy az adatkezelő fő tevékenységei a személyes adatok GDPR 9. és 10. cikk szerinti különleges kategóriáinak nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

  Az ARCON-X KFT. tájékoztat minden Felhasználót, miszerint a GDPR 9. és 10. cikke szerinti adatokat nem kezel, továbbá, hogy az adatkezelő fő tevékenysége a Felhasználói és a Hírlevél adatbázis működtetésére terjed ki. Ezen tevékenységek nem igénylik a Felhasználók rendszeres és nagymértékű megfigyelését.

  Mindezen indokokra figyelemmel az ARCON-X KFT., mint adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt, mely döntését azonban naptári évente az adatkezelések aktuális állása szerint felülvizsgál.

  8. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE, A FELHASZNÁLÓTÁJÉKOZTATÁSA

  Az ARCON-X KFT. minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az ARCON-X KFT. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Felhasználókat az adatvédelmi incidensről.

  A Felhasználó részére adott tájékoztatásban az ARCON-X KFT. világosan és közérthetően ismerteti  az  adatvédelmi  incidens  jellegét, és közli legalább a GDPR34.cikk(2) bekezdésében foglalt információkat és intézkedéseket.

  A Felhasználót az ARCON-X KFT. nem köteles tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  · az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és  ezeket  az  intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik azadatokat;

  · az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy a Felhasználó jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

  · a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben a Felhasználókat nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja a Felhasználók hasonlóan hatékony tájékoztatását.

   

  9. A FELHASZNÁLÓK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI, ILLETVE  JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

  A Felhasználót a GDPR 12 – 22. cikkeiben foglaltaknak megfelelően megilleti

  · a hozzáféréshez való jog, valamint a tájékoztatáshoz való jog, amelynek értelmében az ARCON-X KFT. köteles a Felhasználót a GDPR értelmében megillető jogairól, az adatvédelmi incidensekről és a GDPR 13 és 15. cikkében foglalt információkról tájékoztatni;továbbá

  · az adathordozhatósághoz való jog, valamint a helyesbítéshez és törléshez való jog, egyben a tiltakozáshoz valójog.

  Ennek megfelelően az adatkezelő

  · tájékoztatást ad a Felhasználó számára a személyes adatai kezeléséről, ennek keretében a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (amennyiben volt ilyen), továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről;továbbá

  · a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat helyesbíti, törli, illetve zárolja (a Felhasználó adatai törlését a regisztrációnál jelzett módon maga is elvégezheti, továbbá a törlést  az adatkezelő  Felhasználó szolgálata útján iskérelmezheti).

  Jogokról való tájékoztatás

  Az adatkezelő a fentiekben foglaltak teljesítése érdekében intézkedéseket  hoz  azon  célból,  hogy  minden  egyes  tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon -ideértve adott esetben az elektronikus utat is- kell megadni. A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy valamely módon igazolták a Felhasználó személyazonosságát.

  Az adatkezelő elősegíti a Felhasználók jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a GDPR15–22.cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

  Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót.

  Amennyiben ilyen intézkedések megtételére nem kerül sor, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót az  intézkedés  elmaradásának  okairól,  valamint arról,hogya Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  Az adatkezelő a GDPR13.cikk szerinti információkat, a fent írtak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőtterheli.

  Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

  Az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában a GDPR 13. cikk (1) - (2) bekezdéseiben foglalt információkat a Felhasználó rendelkezésére bocsátja.

  A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikk (1) - (2) bekezdéseiben foglalt információkhoz hozzáférést kapjon (a Felhasználó hozzáférési joga).

  Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri.

  Az adathordozhatósághoz való jog

  A GDPR 20. cikke értelmében a Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat esetlegesen egy másik adatkezelőnek továbbítsa (az adathordozhatósághoz való jog).

  Helyesbítés, törlés és tiltakozás joga

  A Felhasználó a jövőre nézve  bármikor  jogában áll  indokolás  nélkül visszavonni adatkezeléséhez  történő hozzájárulását.  A Felhasználót a GDPR 16 - 18. cikkei értelmében megilleti a helyesbítéshez, az elfeledtetéshez (törléshez) valamint az adatkezelés korlátozásához valójog.

  Ennek megfelelően a Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; a Felhasználó visszavonja a GDPR6.cikk(1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy ha az uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez a személyes adatokat törölni kell.

  Továbbá a Felhasználót a GDPR 21. cikkében foglaltak értelmében megilleti az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga. Tehát a Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

  A Felhasználó tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,  amelyek  elsőbbséget  élveznek  az  Érintett érdekeivel, jogaival és  szabadságaival  szemben,  vagy  amelyek  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez vagy védelméhezkapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (például hírlevél küldése) érdekében  történik,  az  Érintett  jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok ezen célból történő kezelése ellen.

  Jogorvoslathoz való jog

  A Felhasználó a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit arconx@t-online.hu e-mail címen, illetve az 5000 Szolnok, Magyar u. 7. postai címen jelezheti az ARCON-X KFT. felé.

  A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során az adatkezelőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve  a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

  Ezen felül a Felhasználó

  · a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében,

  · az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt, továbbá

  · személyiségi jogának az adatai   jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében

  a GDPR 77-82. cikkeiben foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat.

  A Felhasználót megilleti a jogszabályokban, a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglalt valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési lehetőség.

   

  ARCON-X KFT.